top of page
FLD_1693.jpg

KDO SMO?

Zgodovina društva - Kratek sprehod po prehojeni 70 letni poti!

Turistično društvo NOVA GORICA je bilo ustanovljeno v Kino dvorani na Soški ulici 1, v Solkanu 24. avgusta 1952 pod imenom TURISTIČNO OLEPŠEVALNO DRUŠTVO GORICA.
Svojo prvo aktivnost je društvo usmerilo v izgradnjo avto kapma v Kromberku pri tovarni Meblo. V letu 1953 smo ob kampu zgradili olimpijski plavalni bazen, s katerim smo upravljali vse do leta 1977, ko smo morali tako kamp kot bazen opustiti zaradi novo zgrajene tovarne Ivernih plošč. Leta 1977 se je zaradi prihajajoče Iverke porodila ideja o izgradnji novega avto kampa skupno z bazenom na Ajševici, vendar takratne občinske strukture temu projektu niso bile naklonjeno. Pripravljena je bila celotna dokumentacija vendar pobuda je klavrno utonila v pozabo.

Društvo je nato prevzelo v najem in adaptacijo prostore restavracije na Sveti Gori, ki je postalo pomembno zbirališče Solkancev, Novogoričanov in drugih. S to gostilno smo upravljali dolgo vrsto let. Društvo je vodilo od leta 1965 turistično menjalnico v svoji lastni poslovni zgradbi na Delpinovi ulici v Novi Gorici in v stavbi na Mednarodnem mejnem prehodu v Rožni Dolini, kjer smo vse do leta 1976 opravljali svojo turistično dejavnost. V letu 1963 smo nadgradili poslovno stavbo na Delpinovi ulici 10, v Novi Gorici (kjer je sedež društva še danes). V pritličje smo preselili svojo lastno menjalnico in turistični biro v katerem smo bili do leta 1976.

Avtorica vseh naštetih gradbenih del naših objektov je bila neumorna in zelo delavna ing. arhitekture Sonja Ivanc, ki je poleg tega, da je bila v društvu na najodgovornejših mestih, ostala društvu zvesta vse do današnjih dni.

Društvo je bilo na vrhuncu delovanja v obdobju 1965-1975, ko je imela 27 redno in honorarno zaposlenih, kar je pomenilo za tiste časa kar majhno delovno organizacijo. S to intenzivnostjo je delovala vse do društvene krize, ki se je začela sredi sedemdesetih letih in je trajala vse do leta 1980, ko se je družbena klima na področju društvene dejavnosti umirila in nakazani so bili novi temelji društvene dejavnosti. V teh časih smo skoraj vse naše objekte in prostore oddali v najem. Po letu 1986 je društvo zaživelo zopet s polnimi pljuči. Pred 15 leti smo kupili nove poslovne prostore na ulici Tolminskih puntarjev v Novi Gorici, v katerih ima svojo dejavnosti Turistična agencija Mivax d.o.o.. V Zadnjem obdobju izjemno pozornost polagamo investicijskemu vzdrževanju naših objektov in prostorov, saj jih je v preteklosti že dodobra načel zob časa. V letu 2007, smo v nadstropju naše stavbe na Delpinovi ulici posodobili društvene prostore in uredili okolico.

V vseh obdobjih svojega delovanja smo bili aktivni v založniški dejavnosti, saj smo samostojno ali skupno z drugimi izdali razne turistične prospekte, zloženko o Burbonih, različne razglednice, značke, nalepke in zemljevide.

Naše društvo ima po zaslugi naše preteklosti pomembno materialno bazo s katero lahko gradi in razvija svojo društveno dejavnost in s tem vse pogoje za nadaljnjo uspešno rast na vse bolj pomembnem turističnem področju.

V mestnem okolju že več let uspešno vodimo celoletno turistično ocenjevalno akcijo – Ogledalo mojega okolja, v zadnjih letih sta pri akciji sodelovali tudi Turistično društvo Šempeter-Vrtojba in TD Solkan. V to akcijo želimo vključiti vse prebivalce Solkana, Nove Gorice, Šempetra, Vrtojbe z okolico, šole in društva v zamejstvu, ki v tem okolju živijo in delajo.

Naše društvo že vrsto let sodeluje z vsemi šolami na območju mesta Nova Gorica, kjer imamo svoje turistične podmladke in aktivno sodelovanje otrok v naši akciji Ogledalo mojega okolja, je več kod dovolj prepričljiv dokaz, da smo na pravi poti. Zlasti aktivno sodelujemo z OŠ Frana Erjavca iz Nove Gorice s pomočjo njihovemu otroškemu pevskemu zboru in z OŠ Kozara iz Nove Gorice z občasnimi materialnimi vložki. V zadnjih letih sta se akciji pridružila tudi TD Solkan in TD Šempeter – Vrtojba. V letu 2010 se je akciji razširila v zamejstvo.

V vseh obdobjih delovanja se je vodstvo društva nenehno trudilo za tesno sodelovanje z vsemi občinskimi in lokalnimi strukturami ter podjetji, ki so nam v mnogih primerih nesebično stala ob strani in nam moralno materialno in tudi finančno pomagala pri izpeljavi naših programov.

Na vseh prehojenih poteh v svoji 70 letni zgodovini je našo društvo vodilo 17 predsednic in predsednikov, žal 10 jih ni več med živimi, toda vsak v svojem obdobju je dodal neizbrisen mozaik pri rasti društva. Poleg njih je šlo skozi društvene vrste nešteto ljubiteljev turizma, ki so s svojim velikokrat tudi anonimnim in prostovoljnim delom, delali in še delajo v dobrobit društva.

Upravni odbor TD Nova Gorica


Zbornik ob 70 letnici delovanja

bottom of page